Veiligheid

Is waterstof onveiliger dan fossiel brandstoffen? Hier geldt vooral het gezegde: “onbekend maakt onbemind”.

Deze video toont het verschil in een autobrand met benzine versus waterstof.

Waterstof wordt wereldwijd al jaren gebruikt in ruimtevaart, op zeer grote schaal in de chemische industrie en bij de productie van elektronica. Er rijden al meer dan 15 jaar waterstofauto’s in de Verenigde Staten, Japen en Korea. Er heeft zich nog nooit een incident voorgedaan. En de waterstofbom dan? Dat is een heel ander ‘verhaal’. Het gaat bij waterstofbommen om een kernreactie. Bij een waterstofauto betreft het een eenvoudige chemische reactie waarbij waterstof en zuurstof reageren. Een ander ‘griezelverhaal’ betreft de ramp met de Hindenburg van 80 jaar geleden? De zeppelin vloog in brand. De waterstof die werd gebruikt om de Hindenburg in de lucht te houden was werd bewaard in een, naar achteraf bleek, dun, zwak en brandgevaarlijk omhulsel. De huidige generatie brandstoftanks zijn bestand tegen extreem hoge druk en doorstaan extreme testen en botsproeven. De veiligheid rondom waterstof is vastgelegd in diverse protocollen en papers. Certificering op basis van PGS35 papers en NEN-normering is zeer degelijk uitgewerkt. Consumenten denken niet of nauwelijks aan brandgevaar als ze in een benzineauto rijden. Het blijft uiteindelijk een proces van gewenning en goede communicatie.

Duurzaam

Net als bij een batterij-elektrische auto, heeft een waterstof-elektrische auto geen schadelijke emissie veroorzaakt door de motor. Er komt alleen water (damp) uit de uitlaat. Waterstof komt op aarde niet voor in vrije vorm en moet dus worden gemaakt. Wij geven de voorkeur aan elektrolyse. Dat is een productie-methode waarbij met (groene) stroom water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Dit is 100% duurzaam.

Deze video legt uit hoe elektrolyse met duurzame stroom functioneert.

Andere productiemethodes. Als restproduct van de chemische industrie. Zout is vaak de grondstof. Bij het productieproces komt waterstof vrij. Deze ‘afval-waterstof’ kan voorzien in 2-3% van de wereldwijde energiebehoefte.. Winning uit aardgas. Dit is niet 100% duurzaam. De energie-efficiency en CO2 emissie is wel veel gunstiger dan andere ‘fossiele routes’. CO2 is optioneel makkelijker af te vangen. Winning uit algen (bioreactor). Wanneer je algen onthoudt van zwavel, schakelen ze over op de productie van H2 via fotosynthese.

Hoe werkt waterstof in een auto?

Eigenlijk is een waterstofauto een elektrische auto. In plaats van een vracht accu’s zit in een waterstofauto een tank waar circa 5 kilo waterstof in past. Hiermee kan 500-800 km gereden worden. In de auto wordt waterstof met behulp van een brandstofcel omgezet in elektriciteit. Het enige restproduct is waterdamp en warmte. Een waterstof auto is dus een zero-emissie voertuig

Deze video van Toyota legt het principe uit.

Energie efficiëncy

Er lijkt een stammenstrijd te ontstaan tussen ‘waterstof-believers’ en ‘accu-fans’. Wij denken dat beide technieken kansrijk zijn. Voor kleine hoeveelheden en korte tijd van opslag zijn accu’s goedkoper, makkelijker en efficiënter. Als het gaat om grotere hoeveelheden energie, die bovendien langere tijd moeten worden opgeslagen, blijkt waterstof de kampioen te zijn. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met het verlies aan energie bij laden of productie van de waterstof, maar ook de kosten (geld en grondstoffen) voor de productie van accu’s versus brandstofcellen.

Wanneer gaan we op waterstof rijden?

Rijden op waterstof klinkt prachtig, maar voorlopig zijn er nog weinig waterstofauto’s in Nederland . De eerste waterstofauto’s reden 20 jaar geleden al rond, maar er was nog heel veel onderzoek nodig. De meeste grote automerken hebben daarom in de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd om bruikbare en betrouwbare modellen te ontwikkelen. Marketing afdelingen van diverse grote automerken voorspellen een sterke groei vanaf 2021. Het gaat er nu om een netwerk van voldoende tankstations te bouwen, zodat automobilisten altijd en overal kunnen tanken. Nederland heeft de ambitie om in 2020 20 tankstations te hebben gerealiseerd. In Duitsland gaat het veel harder. Daar zijn al 400 tankstations geprojecteerd voor 2023.

Hier lees je meer over de Duitse infrastructuur