Fountain Fuel BV is een initiatief van Steef Severijn, Stephan Bredewold en Harry ten Kate. Wij verwachten dat waterstof wereldwijd één van de belangrijkste brandstoffen wordt voor mobiliteit. Ontwikkeling op het vlak van klimaat, duurzaamheid, internationale politiek en economie bieden enorme kansen voor waterstof in de mobiliteitssector. Fountain Fuel is daarom gestart met de voorbereiding voor het openen van waterstoftankstations bij belangrijke hoofdverbindingen. We kiezen voor toplocaties en werken daarbij nauw samen met overheid en bedrijfsleven, waardoor op korte termijn voldoende wordt getankt om rendabel te exploiteren.

Wie we zijn

Steef Severijn

Steef Severijn heeft de laatste 12 jaar als interimmanager gewerkt aan grootschalige infrastructuur projecten en heeft langjarige kennis en ervaring met projectmanagement, vastgoedmanagement en projectbeheersing. Hij heeft zijn relevante netwerk bij overheid en marktpartijen die adviseren en uitvoeren bij planuitwerking en realisatie.

Stephan Bredewold

Stephan Bredewold heeft zowel Vodafone als KPN geholpen met de communicatiestrategieën voor de grootschalige uitrol van mobiele telefonie, verzorgde diverse events en missies om Nederland op het vlak van watermanagement te positioneren en heeft in ‘ICT-land’ grote spelers ondersteund bij marketing en communicatie projecten.

Harry ten Kate

Harry ten Kate is rentemeester en ook de financiële man in het team. Met zijn bureau Trentvast beheert hij al vele jaren beleggingsportefeuilles in binnen- en buitenland en acquireert hij gronden voor projectontwikkeling. Harry heeft goede contacten bij (semi-)overheid en voert daarbij grondverwervingsopdrachten uit voor rijk en provincie.

De initiatiefnemers zijn partners in de Foutain Fuel BV. We hebben de laatste drie jaren geïnvesteerd in kennisontwikkeling, productontwikkeling en relevante partners, zodat de uitrol van onze plannen op korte termijn geëffectueerd kan worden.